Zaznacz stronę

VEKTOR POLSKA

Oferujemy Państwu profesjonalną i przyjazną obsługę transportów drogowych.

Kim jesteśmy?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników i uzupełnianej przez nich wiedzy, świadczymy kompetentne doradztwo związane ze świadczonymi przez nas usługami.

Obsługujemy przeładunki, konsolidację towarów w naszym magazynie i odprawy celne.

Pracujemy od 8.00 do 16.00  od poniedziałku do piątku, jeśli  jest konieczność – pracujemy dłużej, czasem nawet w soboty.

Przeładowujemy towary niestandardowe ponadgabarytowe dźwigiem.

Mamy doświadczenie w przeładunku konstrukcji stalowych, wielkich skrzyń, długich rur, szpul z przewodami, maszyn rolniczych, samochodów, kabin chłodniczych i innych mniej typowych ładunków.

Oferta na przeładunek dźwigiem jest zawsze ustalana indywidualnie, w zależności od czasu pracy dźwigu.

Samochody z towarem do przeładunku muszą przyjechać najpóźniej o 14.00 w dniu rozładunku.

Nasze usługi

Odprawy celne

Abyśmy mogli reprezentować Państwa firmę przed urzędem celnym i dokonać odprawy celnej, trzeba dopełnić wcześniej następujące czynności:

– Złożenie pełnomocnictwa – upoważnienia dla naszej agencji celnej.
– Rejestracja w systemach EORI (jeśli nie dokonano tego wcześniej) i PDR;
– Przygotowanie dokumentacji eksportowej / importowej;

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Upoważnienia

Upoważnienie powinno zostać przygotowane w dwóch egzemplarzach. Musi ono zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Państwa firmy (wymienione w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-ie). Jeśli w dokumentach występuje więcej niż jedna osoba i zapis w dokumentach przewiduje reprezentację wieloosobową, upoważnienie winno być podpisane przez wszystkie wskazane osoby. Upoważnienie w oryginale.

Do upoważnienia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument      założycielski firmy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS      nie starszy niż 3 miesiące);
  • zaświadczenie      o nadaniu numeru REGON;
  • zaświadczenie      o nadaniu numeru NIP;

Za udzielenie upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Najczęściej nasi klienci wolą abyśmy to my uiścili w ich imieniu taką opłatę. Wówczas przy rozliczeniu pierwszej odprawy celnej uwzględniamy dodatkowo owe 17 zł.

Rejestracja w systemach EORI  i  PDR

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification – EORI)
Przed dokonaniem pierwszej czynności w urzędzie celnym, należy dokonać rejestracji w systemie EORI. Rejestracji w EORI dokonuje się jednorazowo. Szczegółowe informacje na temat systemu EORI można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w dziale Służba Celna.

Oprócz systemu EORI, istnieje dodatkowo obowiązek rejestracji reprezentantów (czyli agencji celnych posiadających Państwa upoważnienie) w innym systemie o nazwie PDR. Jeśli Państwa firma posiada już wpis w PDR a nasza współpraca będzie miała charakter stały, powinni Państwo zaktualizować listę reprezentantów poprzez dodanie informacji o naszej agencji.

Rejestracji w EORI i PDR jak również aktualizacji wpisów w tych systemach możemy dokonać również my, na mocy udzielonego nam upoważnienia. Będą wtedy potrzebne kopie notarialne dokumentów firmy, o których mowa była wyżej przy upoważnieniu, lub ich oryginały do wglądu przez urzędnika celnego. Proszę też w takim przypadku podpisać i przekazać nam w oryginale “Załącznik nr 5”, (tutaj link do dokumentu) który jest konieczny do złożenia wniosku o wpis bądź aktualizację wpisu do PDR.

Dokumentacja eksportowa / importowa

Dokumenty jakie należy przedstawić urzędowi celnemu do odprawy celnej zależą od bardzo wielu czynników, dlatego w tej sprawie najlepiej skontaktować się z nami.
Najczęściej jednak będą to następujące dokumenty:

– Faktura na towar;
– Specyfikacja, protokół załadunku, itp;
– Dokumenty przekazowe (tranzytowe) w przypadku importu;
– list przewozowy CMR;

Mówią o nas..

Współpraca z firmą Vektor Przebiegała fenomenalnie..

Przemysław

Wiceprezes, Kompania Informatyczna

Napisz do nas

10 + 5 =

Vektor Polska Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 27
05-555 Tarczyn Kopana
Poland

NIP PL 5342489047
REGON 146432812
KRS 0000443150

telefon: +48 722 101 057
telefon: +48 665 444458
telefon: +48 603 444425

 

info@vektor-polska.pl